Śrutowanie i konserwacja blach oraz profili

Śrutowanie i konserwacje prowadzimy na dwóch automatycznych ciągach produkcyjnych (blach i profili).
Realizowana usługa obejmuje :
– prostowanie odprężające na walcach (dotyczy tylko blach)
– podgrzanie materiału do temperatury zalecanej przez producenta farby
– odzendrzanie do klasy Sa2,5
– malowanie gruntem czasowej ochrony o grubości powłoki na ok.20 µm
– suszenie
Ciąg wstępnej obróbki blach umożliwia konserwację do 2500m2 na 8 godzin pracy.
Ciąg wstępnej obróbki profili umożliwia konserwację do 55 ton na 8 godzin pracy.

 

zakres grubości 4 ÷ 50 mm
zakres szerokości 1000 ÷  3300 mm
zakres długości 3000 ÷  12000 mm

 

zakres długości profili: 3000 ÷ 12000 mm
maks. wysokość profilu: 300 mm
maks. szerokość profilu: 1700 mm

 

Osoba do kontaktu:

Zbigniew Lewczuk
+48 697 701 324
zlewczuk@stoczniawulkan.pl