Stocznia Szczecińska ,,Wulkan” sp. z o.o. poszukuje pracownika na stanowisko: Kierownik Budowy

Stocznia Szczecińska ,,Wulkan” sp. z o.o.
Kierownik Budowy
Miejsce pracy: Szczecin

ZADANIA:

1. Organizacja, nadzór i koordynacja prac we wszystkich fazach realizacji kontraktu stoczniowego oraz inicjowanie działań korygujących i naprawczych w celu terminowej i jakościowej realizacji kontraktu.
2. Współpraca z Kierownikiem Projektu.
3. Bieżąca kontrola realizacji budżetu kontraktu w zakresie ustalonym przez kierownika projektu.
4. Planowanie i nadzorowanie budowy w oparciu o ramowy harmonogram.
5. Koordynowanie prac wykonywanych przez pracowników oraz podwykonawców oraz prowadzenie nadzoru nad ich bezpieczeństwem i higieną pracy.
6. Opracowywanie i bieżąca aktualizacja szczegółowych harmonogramów budowy.
7. Monitorowanie zaawansowania projektu w zakresie rzeczowym i pracochłonnościowym.
8. Bieżąca analiza braków, odchyleń i przestojów oraz podejmowanie działań niezbędnych do eliminowania przyczyn ich powstawania.
9. Koordynacja prac wykonywanych przez podwykonawców i pracowników zatrudnionych do realizacji projektu.
10. Sporządzanie dokumentacji dotyczącej realizowanego projektu.

WYMAGANIA:
1. wykształcenie wyższe techniczne.
2. udokumentowane doświadczenie zawodowe: min 5 lat w zakresie prac budowy, remontów statków lub konstrukcji offshore.
3. znajomość procesów technicznych, technologicznych i produkcyjnych.
4. znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie.
5. praktyczna znajomość oprogramowania typu CAD i systemów ERP.
6. biegła znajomość środowiska Windows i pakietu Office.
7. komunikatywność, odpowiedzialność, kreatywność, dyspozycyjność, praca pod presją czasu.

OFERUJEMY:
• stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku.
• możliwość szkoleń i rozwoju w strukturach firmy.
• atrakcyjny pakiet socjalny, pakiet medyczny, ubezpieczenie grupowe.

INFORMACJE DODATKOWE:
• przewidywany termin zatrudnienia: od zaraz na czas określony a następnie na stałe.
• praca w pełnym wymiarze pracy, umowa o pracę.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Stocznię Szczecińską „Wulkan” sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Antosiewicza 1.
Informujemy, że Administratorem danych jest Stocznia Szczecińska „Wulkan” sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Antosiewicza 1. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji.
Uprzejmie informujemy, iż będziemy kontaktować się z wybranymi kandydatami.

https://www.pracuj.pl/praca/kierownik-budowy-szczecin,oferta,1000884947

Udostępnij!