Stocznia Szczecińska ,,Wulkan” sp. z o.o. poszukuje pracownika na stanowisko: Kierownik Budowy

STOCZNIA SZCZECIŃSKA ,,WULKAN” SP. Z O.O.
Kierownik Budowy
Miejsce pracy: Szczecin

ZADANIA:

1. Organizacja, nadzór i koordynacja prac we wszystkich fazach realizacji kontraktu stoczniowego oraz inicjowanie działań korygujących i naprawczych w celu terminowej i jakościowej realizacji  kontraktu,
2. Współpraca z Kierownikiem Projektu w ramach prowadzonego projektu,
3. Bieżąca kontrola realizacji budżetu kontraktu w zakresie ustalonym przez Kierownika Projektu,
4. Planowanie i nadzorowanie budowy w oparciu o ramowy harmonogram,
5. Koordynowanie prac wykonywanych przez pracowników oraz podwykonawców oraz prowadzenie nadzoru nad ich bezpieczeństwem i higieną pracy,
6. Opracowywanie i bieżąca aktualizacja szczegółowych harmonogramów budowy,
7. Monitorowanie zaawansowania projektu w zakresie rzeczowym i pracochłonnościowym,
8. Bieżąca analiza braków, odchyleń i przestojów oraz podejmowanie działań niezbędnych do eliminowania przyczyn ich powstawania,
9. Koordynacja prac wykonywanych przez podwykonawców i pracowników zatrudnionych do realizacji projektu,
10. Sporządzanie dokumentacji dotyczącej realizowanego projektu.

WYMAGANIA:

1. Wykształcenie wyższe techniczne,
2. Udokumentowane doświadczenie zawodowe: min 5 lat w zakresie prac budowy, remontów statków lub konstrukcji offshore,
3. Znajomość procesów technicznych, technologicznych i produkcyjnych,
4. Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie,
5. Praktyczna znajomość oprogramowania typu CAD i systemów ERP,
6. Biegła znajomość środowiska Windows i pakietu Office,
7. Komunikatywność, odpowiedzialność, kreatywność, dyspozycyjność, praca pod presją czasu.

OFERUJEMY:

• stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
• możliwość szkoleń i rozwoju,
• atrakcyjny pakiet socjalny, pakiet medyczny, ubezpieczenie grupowe.

INFORMACJE DODATKOWE:

• przewidywany termin zatrudnienia: sierpień 2021,
• praca w pełnym wymiarze pracy na podstawie, umowy o pracę.

Oferty prosimy składać na adres: praca@stoczniawulkan.pl lub aplikować za pośrednictwem https://www.pracuj.pl/praca/kierownik-budowy-szczecin,oferta,1001027286?s=ffaf64e7
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Stocznię Szczecińską „Wulkan” sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Antosiewicza 1.
Informujemy, że Administratorem danych jest Stocznia Szczecińska „Wulkan” sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Antosiewicza 1. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji.
Uprzejmie informujemy, iż będziemy kontaktować się z wybranymi kandydatami.

Udostępnij!