Stocznia Szczecińska ,,Wulkan” sp. z o.o. poszukuje pracownika na stanowisko: Budowniczy

STOCZNIA SZCZECIŃSKA „WULKAN” SP. Z O.O.
Budowniczy
Miejsce pracy: Szczecin

ZADANIA:

1. Organizacja, nadzór i koordynacja prac we wszystkich fazach realizacji kontraktu stoczniowego oraz inicjowanie działań korygujących i naprawczych w celu terminowej i jakościowej realizacji kontraktu,
2. Współpraca z Kierownikiem Budowy,
3. Bieżąca kontrola realizacji budżetu kontraktu w zakresie ustalonym przez Kierownika Projektu,
4. Planowanie i nadzorowanie budowy w oparciu o szczegółowy harmonogram,
5. Koordynowanie prac wykonywanych przez pracowników oraz podwykonawców,
6. Monitorowanie i bieżąca aktualizacja szczegółowych harmonogramów budowy,
7. Bieżąca analiza braków, odchyleń i przestojów oraz podejmowanie działań niezbędnych do eliminowania przyczyn ich powstawania,
8. Sporządzanie dokumentacji dotyczącej realizowanego projektu.

WYMAGANIA:

1. Wykształcenie wyższe techniczne,
2. Udokumentowane doświadczenie zawodowe: min 3 lat w zakresie prac budowy, remontów statków lub konstrukcji offshore,
3. Znajomość procesów technicznych, technologicznych i produkcyjnych,
4. Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie,
5. Praktyczna znajomość oprogramowania typu CAD i systemów ERP,
6. Biegła znajomość środowiska Windows i pakietu Office,
7. Komunikatywność, odpowiedzialność, kreatywność, dyspozycyjność, praca pod presją czasu.

OFERUJEMY:

1. Stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
2. Możliwość szkoleń i rozwoju,
3. Atrakcyjny pakiet socjalny, pakiet medyczny, ubezpieczenie grupowe.

INFORMACJE DODATKOWE:
1. Przewidywany termin zatrudnienia: wrzesień 2021,
2. Praca w pełnym wymiarze pracy, umowa o pracę.

Oferty prosimy składać na adres: praca@stoczniawulkan.pl lub aplikować za pośrednictwem: https://www.pracuj.pl/praca/budowniczy-szczecin,oferta,1001027495?s=33b5f603

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Stocznię Szczecińską „Wulkan” sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Antosiewicza 1.
Informujemy, że Administratorem danych jest Stocznia Szczecińska „Wulkan” sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Antosiewicza 1. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji.

Uprzejmie informujemy, iż będziemy kontaktować się z wybranymi kandydatami.

Udostępnij!