Szczeciński Park Przemysłowy Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Antosiewicza 1 w Szczecinie, poszukuje kandydata na stanowisko: Dyrektor Finansowy

Szczeciński Park Przemysłowy Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Antosiewicza 1 w Szczecinie, poszukuje kandydata na stanowisko: Dyrektor Finansowy
Miejsce pracy: Szczecin

ZADANIA:

1. Operacyjne zarządzanie obszarem finansowym Spółki w zakresie monitorowania wyniku finansowego, płynności Spółki, poziomu należności i zobowiązań, realizacji płatności,
zabezpieczania i windykacji należności. Inicjowanie działań wynikających z bieżącej oceny sytuacji ekonomiczno- finansowej Spółki oraz otoczenia rynkowego.
2. Współpraca z instytucjami finansowymi w zakresie lokowania środków pieniężnych, pozyskiwania i obsługi finansowania oraz wykorzystywania instrumentów zabezpieczających rozliczanie transakcji handlowych.
3. Prowadzenie nadzoru nad należnościami, zobowiązaniami, zabezpieczeniami i procesem windykacyjnym, inicjowanie działań w tych obszarach.
4. Odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych pod kierownictwem Głównego Księgowego Spółki, w tym uzgadnianie polityki rachunkowości Spółki.
5. Nadzór i współpraca w przygotowaniu koncepcji, wdrożenia, rozwoju i zmian systemu rachunkowości zarządczej oraz narzędzi controllingu finansowego.
6. Nadzór i współpraca w przygotowaniu rocznego i wieloletniego planu finansowego Spółki.
7. Przygotowanie okresowych i ad hoc raportów i sprawozdań z działalności Spółki.
8. Przygotowanie i opiniowanie analiz opłacalności projektów inwestycyjnych oraz kontraktów.
9. Bieżąca analiza zdarzeń rynkowych oraz ich ocena pod kątem wpływu na finanse Spółki z przekazywaniem rekomendacji dla Zarządu.
10. Inicjowanie i wdrażanie metod planowania finansowego i analiz inwestycyjnych.
11. Kontrolowanie wyników finansowych Spółki i wyników na prowadzonych projektach oraz raportowanie istotnych zdarzeń mających wpływ na te wyniki z rekomendacjami do podjęcia działań.
12. Reprezentowanie Zarządu w kontaktach z US, bankami, wywiadowniami gospodarczymi, firmami ubezpieczeniowymi, urzędami i instytucjami zewnętrznymi.

WYMAGANIA:

1. Wykształcenie wyższe kierunkowe (ekonomia, finanse, rachunkowość) lub inżynierskie i co najmniej aktualne 7 letnie doświadczenie zawodowe związane z księgowością i finansami w tym rozliczeniami produkcji,
2. Minimum 5 lat na stanowisku kierowniczym w obszarze zarządzania finansami w tym co najmniej 3 lata doświadczenia na stanowisku kierowniczym w firmie produkcyjnej, przy czym preferowani będą kandydaci z doświadczeniem w prowadzeniu produkcji kontraktów (budów) długoterminowych,
3. Co najmniej dobra znajomość języków obcych (preferowany angielski, niemiecki),
4. Znajomość przepisów prawa handlowego, bilansowego, podatkowego oraz zasad rachunkowości, zarządzania i kontroli kosztów, analizy ekonomiczno-finansowej,
5. Umiejętność poruszania się i prezentacji własnych pomysłów na poziomie Zarządu Spółki oraz umiejętność współpracy z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi na wszystkich poziomach organizacji,
6. Bardzo dobre zdolności analityczne, komunikacyjne i negocjacyjne,
7. Umiejętność pracy pod presją,
8. Znajomość systemów klasy ERP oraz biegła znajomość środowiska Windows, w szczególności pakietu Microsoft Office w tym ‘Excel’,

OFERUJEMY:

1. Stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, odbudowującej pozycję w branży budownictwa okrętowego,
2. Możliwość szkoleń i rozwoju własnego,
3. Atrakcyjny pakiet socjalny, pakiet medyczny, ubezpieczenie grupowe.

INFORMACJE DODATKOWE:

1. Przewidywany termin zatrudnienia: od zaraz,
2. Praca w pełnym wymiarze pracy, umowa o pracę na okres próbny, następnie czas określony i nieokreślony.

Prosimy o składanie CV na adres e-mail: praca@szczecinshipyard.com z załączoną klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Szczeciński Park Przemysłowy Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Antosiewicza 1″.
Informujemy, że Administratorem danych jest Szczeciński Park Przemysłowy Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Antosiewicza 1. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji.
Uprzejmie informujemy, iż będziemy kontaktować się z wybranymi kandydatami.

https://pracodawcy.pracuj.pl/szczecinski-park-przemyslowy-sp-z-o-o,540672

Udostępnij!